Anno Domini 1987 W piękne mundury odziani brać górnicza Roku Piwnego 1987 gromadnie do karczmy wkroczyła, w garściach dzierżąc pojemne kufle, od Starej Strzechy napitku przedniego się domagała.

Wśród starszych braci byli ci, którzy skokiem przez skórę do gromady górniczej zostali włączeni. Podaję dla potomności ich imiona: Marek Woźniak, Mirosław Warchlewski, Dariusz Kucharski, Krzysztof Wanat, Roman Pozorski, Mirosław Durczyński, Krzysztof Gubański, Dariusz Ryguła, Eugeniusz Kubsik

A jaka to zabawa rozkoszna się rozwinęła. Język ludzki tego nie opowie. Na jej koniec co sprawniejsi i ochotni z wizytą do kobiet się udali, które na Combrze Babskim krotochwile wyprawiały.

Foto: Piotr Ordan

Źródło: Karczma Piwna 1976-2016 – to już 40 lat

Jan Urbański