MZK Konin rozstrzygnął przetarg na zakup wodoru – najlepszą ofertą propozycja ZE PAK-u

Dobra informacja, w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się dziś informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wodoru do autobusu miejskiego MZK Konin.

Spośród dwóch ofert wybrano tą od rodzimej firmy ZE PAK S.A, która otrzymała w łącznej punktacji 90/100 pkt. Druga oferta firmy SES Hydrogen S.A. z Gdańska otrzymała 83,46 pkt przegrywając znacząco w kryterium cenowym.

Co ciekawe, Wykonawca z Trójmiasta wygrał z ZE PAK-iem w kontekście odległości do miejsca napełenienia.

Przypomnijmy, iż było to drugie podejście do wyboru dostawcy wodoru – w pierwszym przetargu oferty znacząco przekraczały wymagania cenowe, dlatego został on unieważniony.

Pierwszy w Polsce wodorowy Solaris Urbino 12 IV Hydrogen pojawić ma się w Koninie w pierwszej połowie przyszłego roku.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Konińscy Miłośnicy Transportu Publicznego