Między Miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim została zawarta umowa o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”.


W ramach zadania zmieniona zostanie organizacja ruchu na odcinku o długości ok. 500 m – od skrzyżowania z ul. Plac Górnika do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich – obejmującym 3 przejścia dla pieszych.
Ogólny koszt realizacji inwestycji to 159.898,77 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 97.520 zł, co stanowi ponad 60% kosztów.


Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich – inwestycja zrealizowana zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przez wykonawcę wyłonionego w publicznym konkursie ofert.


Przewidywany termin zakończenia robót 30 czerwca 2022 r.

Konin. Tu płynie energia.