Rząd przystępuje do budowy kanału Warta – Gopło.

W Dzienniku Poznańskim czytamy co następuje:

Z programowego przemówienia p. wicepremiera o zamierzeniach inwestycyjnych dowiedziała się Wielkopolska o postanowieniu Rządu budowy kanału Warta-Gopło.

Kanał ten kosztem około 7 milionów złotych stworzy połączenie izolowanego dotąd systemu zachodnich dróg wodnych z polskim morzem przez Wisłę.

Realizacja projektu od dawna wysuwanego przez sfery rolnicze i przemysłowe zachodnich dzielnic jest jednocześnie wstąpieniem na drogę planowej rozbudowy naszych dróg wodnych.Rzeka Warta połączona kanałem z Wisłą przy odpowiednich pracach regulacyjnych na Wiśle na odcinku od Torunia do Warszawy, otworzy nowe korzystne możliwości dla penetracji produktów wielkopolskiego przemysłu i rolnictwa dla środkowej Polski.

Należy więc domagać się jak najszybszego uruchomienia robót przy budowie kanału Warta-Gopło.Sprawie kanału Warta-Gopło poświęcone będzie spotkanie organizacyjne zrzeszeń ekonomicznych miasta Poznania, które odbędzie się w Sali nr 100 Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu we wtorek dnia 25 stycznia o godz. 20-tej.

Dowiadujemy się, że na budowę kanału Warta-Gopło finansować będzie Fundusz Pracy.

Na rok pierwszy budowy przeznaczona jest na ten cel kwota półtora miliona złotych.

Głos Koniński nr 4 Sobota 23-go stycznia 1938