Trwają prace związane z remontem zabytkowego pałacu w Posadzie które idą zgodnie z założonym harmonogramem robót.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca wykonuje remont ścian piwnicznych (skuto wszystkie tynki i trwa osuszanie części piwnicznej) oraz skuto schody zewnętrzne. Wykonano odcinkowe wykopy pod komory odkrywając tym samym fundamenty w celu ich wzmocnienia i wykonania drenażu opaskowego.

Koszt planowanych prac to 1 813 124,55 zł, z czego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 500 000 zł.