Zapraszamy do lektury materiału opublikowanego w najnowszym numerze „Przeglądu Konińskiego” dotyczącego naszego jubileuszu