Od wielu już lat w społeczeństwie miasta Konina i powiatu kiełkowała myśl wzniesienia nowego odpowiedniego gmachu dla gimnazjum konińskiego, ponieważ dotychczasowy budynek na Placu Wolności ofiarowany w 1866 r. przez obywatel i kupca z Konina Walentego Modrzejewskiego okazał się zbyt szczupły i nie odpowiadał swojemu przeznaczeniu.

Jednakże mimo szczerych chęci, sprawa rozpoczęcia budowy nie mogła jakoś ruszyć z miejsca, gdyż coraz to inne wyłaniały się zagadnienia i potrzeby gospodarcze miasta i powiatu, które trzeba było realizować.

Dopiero kiedy nadszedł termin wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnego, kwestia budowy nowego gmachu dla gimnazjum stała się sprawą palącą, bowiem od niego zależała dalsza egzystencja gimnazjum ogólnokształcącego w Koninie.

Wybudowanie zaś odpowiedniego gmachu dostosowanego do nowoczesnych wymogów szkolnictwa nie tylko, że zapewniało utrzymanie w Koninie gimnazjum 4-klasowego nowego typu, ale ponadto dawało możliwości uzyskania koncesji na prowadzenie liceum przy gimnazjum konińskim. To też społeczeństwo konińskie zdając sobie dokładnie sprawę z powagi chwili i mimo ciężkich warunków spowodowanych ogólnym kryzysem, decyduje się w 1935 roku na rozpoczęcie gmachu, powołując Komitet Budowy, na czele którego stanął ś.p. senator Stanisław Mańkowski z Kazimierza Biskupiego a po jego śmierci pan wicestarosta Sulkowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Średniej w Koninie, który był duszą tej akcji i promotorem budowy. Po wyjeździe Sulkowskiego do Turku, przewodnictwo Komitetu Wykonawczego objął p. W.Grętkiewicz, poseł na Sejm i burmistrz miasta Konina.

Do budowy przystąpiono na wiosnę 1936 roku, zaś wykończenie gruntowe gmachu nastąpiło w początkach stycznia 1938 roku. Plan budowy gmachu wykonał inż. Architekt J.Kuznowicz, a później architekt miejski p. Z. Lindner.W nowo wybudowanym gmachu znajduje się 60 oddzielnych pomieszczeń: 8 klas szkolnych, 6 pracowni, 6 gabinetów do tych pracowni, sala gimnastyczna, rozbieralnia, natryski, aula z kabina projekcyjną, świetlice, pokoje nauczycielskie.

Budynek wyposażony jest w nowoczesne urządzenia, wybudowany został jako żywy pomnik dla uczczenia pamięci Wodza Narodu Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego.

Ogólny koszt budowy gmachu bez placu, który ofiarowała Rada Miejska w Koninie, wynosi 210 000 zł. Po dwóch latach wysiłku i żmudnej pracy, stanął w Koninie wspaniały gmach – siedziba uczelni konińskiej, którego otwarcie odbyło się w dniu 9 stycznia rb.

Głos Koniński nr 3 Sobota, dnia 15-go stycznia 1938 rok