Wotum zaufania i absolutorium udzielono Wójtowi jednogłośnie

22 czerwca br. Rada Gminy Rzgów udzieliła wotum zaufania i jednogłośnie uchwaliła udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rzgów Grzegorzowi Matuszakowi za realizację budżetu w 2021 roku.

Podczas sesji został przedstawiony raport o stanie gminy, odbyła się debata, w której wzięli udział radni, a następnie zostało przeprowadzone głosowanie nad wotum zaufania dla wójta.

Rada jednomyślnie podjęła uchwałę i udzieliła wójtowi Grzegorzowi Matuszakowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie przez Radę Gminy absolutorium Wójtowi Gminy Rzgów.

Rada Gminy Rzgów jednogłośnie podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium.

Film do obejrzenia kliknji w link: https://www.youtube.com/watch?v=riVhOPzCN9Q&t=39s

Gmina Rzgów