W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu miałem zaszczyt odebrać z rąk Wicewojewody Wielkopolskiej Anety Niestrawskiej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

– Ten medal to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Jest zachętą do dalszej pracy dla dobra społecznego i dla dobra Polski. Szczególnie dedykuję go tym, którzy w naszej Gminie budowali niepodległość i kierowali się dobrem narodu polskiego. To oni przyczynili się do odzyskania i umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej.

Ten medal będzie mi zawsze przypominał, że powinna nam przyświecać myśl, że pracujemy dla dobra naszej Ojczyzny.

Gratuluję także koleżankom i kolegom samorządowcom oraz pozostałym odznaczonym tak wyjątkowych wyróżnień!

Grzegorz Maciejewski Wójt Gminy Kazimierz Biskupi