Obywatelski czyn Funkcjonariuszów Policji Państwowej powiatu konińskiego

Utworzony przy Komendzie Powiatowej Policji Państwowej tymczasowy Komitet Niesienia Pomocy przez Policję – rodzinom najbiedniejszym spośród bezrobotnych, w dniu 11 kwietnia w 1933 r. przy osobistym udziale Komendanta Powiatowego Policji Państwowej Komisarza Stoczewskiego Rajmunda i p. aspiranta Jana Kozłowskiego, rozdał 21 ubranek sportowych.

Głos Koniński nr 14 Sobota 1 kwietnia 1933