Zakończono prace związane z przebudową ul. Lotniczej w Kazimierzu Biskupim, które objęły przebudowę drogi na długości 0,55 km zmieniając istniejąca nawierzchnię z trylinki na nawierzchnię z betonu asfaltowego, budowę ścieżki rowerowej, chodników z betonowej kostki brukowej, budowę zatoki postojowej oraz przebudowę istniejących zjazdów.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz zastosowaniem znaków aktywnych. Wody opadowe i roztopowe zostaną przejęte przez istniejące rowy przydrożne, które zostały odtworzone i odmulone.

Wartość inwestycji to 1 669 973,71zł z czego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 791 178,32 zł.

Prace wykonała firma Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary.

Grzegorz Maciejewski Wójt Gminy Kazimierz Biskupi