42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych uczciliśmy pod głazem poświęconym #LudzieSolidarności.

Miasto reprezentowali z-ca prezydenta Witold Nowak i Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina. Kwiaty złożyli też m.in. posłowie Leszek Galemba, Tomasz Piotr Nowak oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, z którego inicjatywy przy głazie zamontowaliśmy w tym roku maszt flagowy 🇵🇱