Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie zapraszają  tańczące dzieci i młodzież do udziału w Międzypowiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych „Taniec piękny, taniec zdrowy”. Wydarzenie artystyczne pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, odbędzie się 27 września w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie.Przegląd adresowany jest do grup tanecznych działających przy szkołach i gminnych ośrodkach kultury. Celem przedsięwzięcia jest integracja oraz wymiana doświadczeń, służąca rozbudzeniu zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży z małych środowisk wiejskich i miejskich. Od początku przegląd stanowi też miejsce dla prezentacji oraz konfrontacji umiejętności tanecznych i talentów choreograficznych tworzących dorobek artystyczny zespołów. Główną ideą imprezy jest spotkanie dzieci i młodzieży, nauczycieli i instruktorów kochających taniec oraz muzykę.

Jak co roku, uczestnicy przeglądu zaprezentują się na scenie w wybranych przez siebie formach tanecznych: taniec nowoczesny (w tym mażoretki), taniec i piosenka oraz taniec ludowy. Prezentacje artystyczne oceniane będą przez profesjonalne jury, a najlepsze zespoły otrzymają statuetki i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Przedział wiekowy uczestników to od 6 do 19 lat. 

Chcąc więc kształtować zainteresowanie tańcem, zapraszamy grupy taneczne działające w gminach i powiatach województwa wielkopolskiego, ale również innych regionach do udziału w naszym wydarzeniu. Zainteresowanych udziałem w Międzypowiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych, prosimy o kontakt z Danutą Plucińską, pracownikiem Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie, tel. +48/63  240 32 78 lub kultura@powiat.konin.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do  16 września 2022 r.

Prosimy o rozpropagowanie imprezy w środowisku lokalnym (szkoły, domy kultury).

Regulamin Międzypowiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Tanecznych i Karta Zgłoszenia