Zapraszamy seniorów z LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI na bezpłatną wycieczkę do Sompolna.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY pod nr tel. 63 249 11 50 lub osobiście w Wypożyczalni Głównej.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Harmonogram wycieczki do Sompolna, dniu 21.09.2022 r.

8:00 – Zbiórka na dworcu kolejowym od strony Wieży Ciśnień.

8:10 – Wyjazd z Konina.

9:00-9:40 – Zwiedzanie Synagogi w Sompolnie. Synagoga zbudowana została w 1910 roku na miejscu starej bożnicy przy ulicy Piotrkowskiej – otrzymała w 2022 roku nominację do nagrody w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków ZABYTEK ZADBANY w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych (rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2022 roku).

W budynku Synagogi mieści się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie.

9:40-10.00 – oglądanie wystawy 110 LAT KOLEI PRZEMYSŁOWEJ NA ZIEMI KONIŃSKIEJ – MGBP w Sompolnie.

10:00-11:00 Przerwa na kawę/herbatę.

11:00 -13.30 Zwiedzanie:

1. Kościół ewangelicko-augsburski wzniesiony w latach 1839-1861 – kościół filialny należący do parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie.

2. Wieża ciśnień w Sompolnie znajduje się przy nieistniejącej linii kolejki wąskotorowej.

3. Zabytkowa Kaplica na Puszczy pw. św. Hieronima (z 1732 r.) – jest przykładem miejscowej fundacji kościelnej zrealizowanej w czasach I Rzeczypospolitej wyrażonej w prostej formie typowego małego wielkopolskiego drewnianego kościoła.

13:30-14:00 Wyjazd z Sompolna i powrót do Konina.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Kultury w ramach realizacji projektu LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI – senior w konińskiej bibliotece.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego