Rusza badanie ankietowe poczucia bezpieczeństwa i samotności w konińskich szkołach✍

Celem projektu jest wypracowanie metod i form współpracy, programów pracy lub projektów, które pozwolą wdrożyć edukację opartą na relacjach i empatii, w jednej z konińskich szkół – II Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego.

Wypracowane rozwiązania:ułatwią poznawanie wzajemnych potrzeb, budowanie relacjipoprawią relacjezmniejszą poczucie osamotnienia i braku poczucia bezpieczeństwa i stresu odczuwanego w procesie nauczania

Link do ankiet: https://bit.ly/3RH5xKH zachęcamy do udziału 🙂

Rusza badanie ankietowe poczucia bezpieczeństwa i samotności w konińskich szkołach

W Koninie rusza badanie relacji w szkołach realizowane w ramach pilotażowego projektu „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Edukacja.

Celem projektu jest wypracowanie metod i form współpracy, programów pracy lub projektów, które pozwolą wdrożyć edukację opartą na relacjach i empatii, w jednej z konińskich szkół – II Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego.

Wypracowane rozwiązania:

  • ułatwią poznawanie wzajemnych potrzeb, budowanie relacji
  • poprawią relacje
  • zmniejszą poczucie osamotnienia i braku poczucia bezpieczeństwa i stresu odczuwanego w procesie nauczania

– Projekt dotyczy relacji członków całej społeczności szkolnej – nauczycieli, rodziców i uczniów, dlatego do wypełniania ankiety zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz uczniów z konińskich szkół od klasy 6 szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej – mówi Agnieszka Gołębiowska, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych w Koninie, koordynatorka projektu Szkoła Naszych Marzeń.

Na początku chcemy zbadać m.in.:

  • Czy w szkołach wszyscy członkowie społeczności czują się bezpiecznie, a jeśli nie to z czego to wynika?
  • Czy czują się wspierani, słuchani, włączani czy samotni?
  • Jaki wpływ miała edukacja zdalna na relacje w szkole, na zaangażowanie, zdrowie, stan wiedzy?

Linki do ankiet:

Badanie potrwa do końca września 2022 r.

Celem ankiety jest zebranie informacji zwrotnej na temat czynników, które pozytywnie i negatywnie wpływają na sytuację w szkołach, określenie największych problemów i potencjałów z nią związanych. Chcemy wyciągnąć wnioski na przyszłość i zebrać materiał do wypracowania metod i form współpracy, programów pracy lub projektów, które pozwolą wdrożyć edukację opartą na relacjach i empatii ogólnie w konińskich placówkach. Na podstawie wyników dokonamy analizy sytuacji wyjściowej w pilotażowej placówce na tle innych konińskich szkół.

Projekt realizowany jest przez Miasto Konin, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Konińskie Stowarzyszenie Spółdzielni Socjalnych SPEKTRUM oraz Newschool AS w Oslo – agencja edukacyjna, specjalizująca się˛ w projektowaniu procesów edukacyjnych. Termin realizacji 04.2022-12.2023.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.