📌Wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa oraz prawidłowej weryfikacji złożonych wniosków.

📌Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 60 dni od ich złożenia.

📌Miasto Konin do dnia dzisiejszego nie otrzymało jeszcze żadnych środków na realizację tego zadania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie