O rety murek budują, nasz jedyny taki. Ileż to razy za dzieciaka po murku się chodziło. Tam to zdaje się powstanie restauracja… jak to ona się nazywała ? Hmm…

Fot. Archiwum Państwowe w Poznaniu