Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie Damian Kruczkowski zaprasza mieszkańców Konina i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta (w szczególności liderów tychże organizacji) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących regulaminu konkursu na inicjatywy oddolne dla mieszkańców Konina w projekcie „BLISKOteka”.

Projekt regulaminu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie MBP w Koninie: https://www.mbp.konin.pl/index.php/start/pliki-do-pobrania/category/47-inicjatywy-oddolne.html

Zainteresowani mogą składać uwagi w terminie od 27.09.2022 r. do 30.09.2022 r. poprzez formularz opinii. Formularz należy przesłać na adres e-mail: emilia.guznik@mbp.konin.pl albo dostarczyć w wersji papierowej do jednej z naszych placówek bibliotecznych na terenie Konina lub do sekretariatu MBP w Koninie przy ul. Dworcowej 13.

Ponadto w ramach konsultacji będzie można wyrazić opinię na temat regulaminu konkursu na inicjatywy oddolne w trakcie dyżuru konsultacyjnego 30 września 2022 r., w godzinach 14.00-18.00 w:
– Wypożyczalni Głównej MBP w Koninie, ul. Dworcowa 13,
– lub Filii „Siódemka”, ul. Sosnowa 16 w Koninie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją🙂

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.
Dofinansowano przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
W ramach projektu MBP w Koninie realizuje w latach 2022-2023 zadanie BLISKOteka.