Zmiany organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych🚕🚗

Jak co roku w związku z Dniem Wszystkich Świętych w rejonie konińskich cmentarzy nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie ruchu kołowego podczas dojazdu do cmentarza parafialnego na ul. Kolskiej oraz cmentarza komunalnego na ul. Staromorzysławskiej.

Organizacja ruchu została wprowadzona w dniu 28.10.2022r w godzinach wieczornych natomiast przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu nastąpi w dniu 02.11.2022r. (do godz. 10:00).

Więcej informacji tutaj: https://bit.ly/3EEvcjw