Parterowy dom ze zdjęcia wykonanego w 1990 roku jest jednym, jakich w czasach dzieciństwa Bohdana Kozickiego było w Koninie wiele, jednakże właśnie ten oraz znajdujące się w nim dwa sklepy panów Łeckiego i Święcickiego przyciągały ówczesną uwagę chłopca.

Szczególne zainteresowanie u urodzonego w 1927 roku Bogusia wzbudzała pewna modyfikacja we wnętrzu jednego z nich.

Otóż właściciel sklepu niejaki obywatel Łęcki zamontował „rurę głosową” – podobną do instalowanych na statkach, tudzież okrętach. W tymże wypadku wspomniana „rura” umożliwiała właścicielowi – niczym kapitanowi łączność pomiędzy sklepem, a znajdującą się na zapleczu masarnią.

Wtedy owa modyfikacja w oczach Bogusia urastała do „cudu techniki” a obecnie wywołuje u Niego miłe wspomnienia.

Tadeusz Kowalczykiewicz