W dniu 10 listopada 2022 roku rodziny, władze samorządowe oraz przedstawiciele spółek miejskich uczcili pamięć ofiar masowych egzekucji podczas okupacji niemieckiej. Na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, przy pomniku odsłonięta została pamiątkowa tablica z nazwiskami ofiar.

Niemcy, obawiając się wystąpień ze strony ludności polskiej przeciwko okupantowi w przeddzień Święta 11 listopada, w celu zastraszenia społeczeństwa rozpoczęli akcje masowego aresztowania Polaków – przedstawicieli inteligencji, lekarzy, kupców, duchownych. Aresztowano osoby które brały udział w wojnie i obronie miasta, jak i tych, którzy głosili antynazistowskie hasła i działali w patriotycznych organizacjach.

Z więzienia wywieziono w to miejsce więźniów i okrutnie zamordowano. Na terenie cmentarza rozstrzelani zostali nie tylko mieszkańcy Konina ale także okolicznych gmin: Krzymowa, Kleczewa, Koła, Grodźca, Kazimierza Biskupiego, Kramska, Sompolna, Wilczyn, Ślesina, Skulska i Witkowa. W lipcu 1945 r. władze polskie przeprowadziły ekshumację na terenie byłego cmentarza żydowskiego. Znalezione zwłoki zostały przewiezione oraz uroczyście pogrzebane na cmentarzu parafialnym w Koninie 25 listopada 1945 roku.  Zaproszenie na uroczystość wystosowali Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Rafał Reczke oraz Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski którego reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Witold Nowak.

Swoją obecnością zechcieli upamiętnić ten dzień i to miejsce zaproszenie goście: Wojciech Chałupka – Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu oraz Pan  Tomasz Ceglarz z IPN w Poznaniu, kombatanci i przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, Radni Miasta Konina, Wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele gmin powiatu konińskiego, prezesi miejskich spółek, rodziny ofiar tragedii z 10 listopada 1939 r., mieszkańcy Konina, społeczność Goranina, która w szczególny sposób dba o pamięć 9 ofiar egzekucji ze swojej miejscowości.