Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie wraz z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespołem ds. Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą WFPiK UAM organizują konferencję pod tytułem (OD)NOWA Urbanowska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 21 listopada 2022 roku do sali konferencyjnej MBP w Koninie przy ul. Dworcowej 13, gdzie o godzinie 10.00 rozpoczną się wykłady.

Program:

10.00-10.05 Damian Kruczkowski (MBP)Rozpoczęcie

10.05-10.15Krystyna Ruminkiewicz Prezentacja portretu Zofii Urbanowskiej

10.15-10.30 dr Barbara Kosmowska Słowo wstępne

10.30-11.00 Alina ZielińskaIlustracje w utworach Zofii Urbanowskiej, czyli przegląd niektórych ilustracji w utworach Urbanowskiej

11.00-11.30 Agata Chwirot (UAM), Karolina Olech (UAM)Gucio zilustrowany – historia o przemienionym chłopcu w interpretacji Bohdana Butenki

11.30-12.00 Joanna Łagodzińska (III LO)Cztery pory roku z Zofią Urbanowską

12.00-12.30 prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM) Nils, Gucio i inni trudni chłopcy w świecie zaklętej przyrody

12.30-13.30 Przerwa

13.30-14.00 prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska (UAM)Zofia Urbanowska – naturalistka

14.00-14.30 Agnieszka Kocznur (UAM)Wątki emancypacyjne w twórczości Zofii Urbanowskiej

14.30-15.00 Beata Stokowska (MBP)Biblia w twórczości Zofii Urbanowskiej

15.00-15.30 Alan Woźniak (MBP) Relacje polsko-żydowskie w „Księżniczce” Zofii Urbanowskiej

Zapraszamy – wstęp wolny