W dniu 17 listopada 2022 r. Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina wydał zarządzenie o wdrożeniu do użytku „Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021-2022 z perspektywą na lata 2023-2024” 👩‍🏫👨‍🏫

Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży został opracowany na podstawie wielowymiarowej diagnozy i całościowej oceny warunków i jakości życia dzieci w Koninie, obejmując następujące wymiary: partycypację społeczną i prawa dziecka; sytuację dzieci w rodzinie; dzieci z niepełnosprawnością; opiekę nad małym dzieckiem; wychowanie przedszkolne; edukację; uczestnictwo w kulturze, sporcie i rekreacji; zdrowie; środowisko i klimat oraz bezpieczeństwo.

Diagnoza stanowi integralną część niniejszego planu. 👧🧒Więcej informacji: https://bit.ly/3Go5jFe