Konin, okres przedwojenny ,w tle charakterystyczna budowla miasta i jego historii.

Kto wie która to parafia ?

Kolorowanie Roman Wagner