Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Rzgów do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Rzgów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Rzgów ul. Konińska 8 , 62-586 Rzgów pokój nr.6 lub wysłanie drogą elektroniczną na adres: gok@gminarzgow.pl do dnia 03.02.2023 r.

Ankieta dostępna pod adresem http://www.gminarzgow.pl/…/108576-Ankieta… lub na stronie Gmina Rzgów