Informujemy, że decyzją Prezydenta po dokonanych uzgodnieniach m.in. z Konińskim Stowarzyszeniem Kupców „BAZAR” w Koninie wprowadzone zostają zmiany w regulaminie Miejskich Płatnych Parkingów na ulicy 11 Listopada „przy bazarze”. 🚗

Od 1 lipca 2024 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za parkowanie za pierwszą godzinę parkowania. Nowa ustalona stawka wynosi 1 zł. Oplata za kolejne godziny pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio za drugą godzinę 3,6 zł., za trzecią 4,2 zł., za każdą kolejną 3 zł. 🚙

Bez zmian pozostaje minimalna opłata w wysokości 50 gr., która uprawnia do parkowania przez 30 minut. Kolejną istotną zmianą jest skrócenie czasu w jakim obowiązują opłaty za parkowanie. Od 1 lipca opłaty wnoszone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-13:00 a w soboty od 7:00-13:00.

Ponadto dla mieszkańców pobliskich bloków umożliwiamy pozostawienie samochodów na parkingu bez opłat już od godziny 13. Wprowadzone zamiany obowiązują do dnia 30 września 2024 r.