Zanim w tym miejscu sklep ulokowano…

Zerkając na zdjęcie autorstwa Michała Kobielskiego zamieszczone w „Głosie Konińskim” pozwoliłem sobie dołączyć się dysputy. Zatem wyobraźmy sobie, że wsiadamy do wehikułu czasu, a ten […]

Losowanie

W Koninie odbyło się I-e losowanie samochodów na 1982 r. Fot. Ryszard Fórmanek Miejska Bibliotek Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Elektroenergetyczny partner

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie i spółka Zarmen będą wspólnie prowadziły studia dualne na trzech kierunkach: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz […]

Idę do miasta

W oparciu o opracowany przez Andrzeja Wędzkiego rysunek układu przestrzennego Konina z końca XIX wieku pozwolę sobie pogdybać nad zdaniem mającym charakter informacyjny: Idę do […]