Fundacja Głos Koniński

Misją Fundacji Głos Koniński jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich praw i obowiązków, otwartego na dialog oraz wykorzystującego swój potencjał i aktywność obywatelską, rozumiejącego i […]