Zestaw hydrauliczny OSP Gliny

18 października 2021 r. druhowie jednostki OSP Gliny odebrali w Poznaniu zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz odbyli szkolenie z obsługi w/w sprzętu. Wartość zestawu to […]