W ciągu roku spółka wykonała sporo prac, by sieć działała bez zarzutu.
Najważniejsze to:
MPEC KONIN Sp. z o o rozpoczyna sezon grzewczy! remont bieżący wszystkich węzłów cieplnych będących własnością MPEC-Konin sp. z o.o.,
MPEC KONIN Sp. z o o rozpoczyna sezon grzewczy! przegląd sieci ciepłowniczej z usunięciem usterek i zagrożeń,
MPEC KONIN Sp. z o o rozpoczyna sezon grzewczy! budowa i przebudowa sieci (ul. Dworcowa-Poznańska, ul. Bydgoska-Poznańska, ul. Górnicza-Aleje 1 Maja-Plac Górnika-Bydgoska) oraz demontaż sieci wzdłuż ulicy Warszawskiej,
MPEC KONIN Sp. z o o rozpoczyna sezon grzewczy! przebudowa sieci i przyłączy do budynków przy ul. Leśnej 2- 29 i Okólnej 1 i 3,
MPEC KONIN Sp. z o o rozpoczyna sezon grzewczy! nowa sieć i przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Przemysłowej 39a,
MPEC KONIN Sp. z o o rozpoczyna sezon grzewczy! przebudowa przyłącza do budynku przy ul. Kolejowej 30 (przedszkole),
MPEC KONIN Sp. z o o rozpoczyna sezon grzewczy!rozbudowa pięciu węzłów cieplnych o układ przygotowania ciepłej wody na osiedlu I i II,
MPEC KONIN Sp. z o o rozpoczyna sezon grzewczy! przeglądy i remonty w kotłowni nr 1 i sieci nr 2 (osiedle Łężyn).