Prawda to ?

Dzięki miłej obsłudze i wspaniałym deserom przyjemnie można spędzić czas w coctail – barze „Hortex” w Koninie.

Kopytka muszą być !

Dzisiaj do kawy publikujemy zdjęcie z Konińskiego Archiwum Społecznego z ważnym przesłaniem… Hotelu może nie być, ale kopytka powinny być zawsze 🙂

Opłata za kąpiele

Opłata za kąpiele w wannach Cena za półgodzinną kąpiel w wannie przy elektrowni doszła obecnie do sumy potwornej 80 marek. Oto przyczyna, dlaczego liczba korzystających […]

Smródka ?

Nie zawsze „Smródka” była „Smródką” Lata 70, fotografia autorstwa Jana Sochackiego Konińskie Archiwum Społeczne

Wspomnienia o nos oparte

Jednym ze zmysłów, posiadanych przez człowieka jest zdolność rozróżniania aromatów. Każdemu z nas w większym lub w mniejszym stopniu utrwaliły się w pamięci zapachy z […]

Automobilem przez Konin

Wspomnieniową podróż można zacząć słowami z piosenki: Koła autobusu kręcą się… kręcą się… lub nieco parafrazowanym powiedzeniem: ten nie zna życia, kto nie korzystał z […]

Solanum tuberosum

Znajoma, odnośnie retrospekcyjnych wędrówek zastrzega: jeżeli już opowiadałam, to tylko raz. Ponieważ nie pomnę, czy na łamach Fb nadmieniałem o nostalgii za ogniskami – patrz […]

Ale kino….

Wyobraźmy sobie jesień 1934 roku w Koninie, jednakże nie o aurę, lecz o poczynania mieszkańców Konina chodzi. Wszem i wobec jest wiadomym, że wówczas wszelkie […]