Księgarz, który Głos Koniński drukował

Spoglądając na wartki prąd naszej rzeki tak bardzo pragnęłabym zatrzymać czas celem przypomnienia obywateli Konina, którzy odeszli już na zawsze. Dziś powrócę wspomnieniami do Ernesta […]

Głos Koniński

Historia konińskiej prasy rozpoczęła się w 1915 r., podczas I wojny światowej, kiedy niemieckie władze okupacyjne zaczęły wydawać w Koninie dwujęzyczny „Tygodnik Urzędowy na Powiat […]

Gazeta Głos Koniński

Misją Gazety Głos Koniński jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich praw i obowiązków, otwartego na dialog oraz wykorzystującego swój potencjał i aktywność obywatelską, rozumiejącego i […]