W ramach jednego z zadań Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina przebudowana została sieć ciepłownicza na Wyspie Pociejewo. W jego zakresie napowietrzna sieć ciepłownicza została zastąpiona siecią preizolowaną (podziemną).

Podczas realizacji robót Wykonawca na potrzeby budowy zajął m.in. chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wyjazdowej z konińskiej giełdy równoległej do Trasy Warszawskiej. W ramach prac odtworzeniowych terenu na podstawie wniosku inicjatywy „Rowerowy Konin” oraz bezpośredniemu zaangażowaniu Prezydenta Miasta Piotr Korytkowski doszło do porozumienia: Wykonawcy robót (firma ENERGOTERM z Torunia), Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz MPEC KONIN Sp. z oo , czego efektem jest powstanie odcinka ścieżki rowerowej wykonanego wcześniej z kostki brukowej a zastąpionej nawierzchnią asfaltową.

Ponadto przebieg ścieżki na wysokości przystanku autobusowego przy stadionie miejskim został zmieniony i zlokalizowany za wiatą przystanku.