Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa Internetowy Portal Obsługi Mieszkańców e-PORTAL, umożliwiający w łatwy sposób sprawdzenie danych o opłatach i stanie salda za lokal mieszkalny lub użytkowy zarządzany przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie bez konieczności osobistego przyjazdu do siedziby Spółki lub kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami.
Więcej informacji zawiera Regulamin e-PORTALu oraz Instrukcja dla użytkowników e-PORTALu

Warunkiem uzyskania dostępu do e-PORTALu jest zarejestrowanie się w nim, które można przeprowadzić na dwa sposoby :

  • zdalnie, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego do którego skrót  umieszczony  jest  na stronie internetowej Spółki www.pgkim.konin.pl w zakładce e-PORTAL ( Uwaga !!! W celu zdalnej aktywacji konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie i podanie przez Użytkownika adresu e-mail );
  • poprzez osobiste przybycie do siedziby Zarządcy (Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8) z ważnym dokumentem tożsamości i wypełnienie odpowiednich dokumentów w formie papierowej, który udostępni administrator danego budynku.

Zapraszamy do skorzystania z e-PORTALu.

PGKiM Sp. z o.o. w Koninie