Projekt Generator Miejskiej Energii źródłem sukcesu Konina oficjalnie wystartował

Na finansowany z Funduszy Norweskich i budżetu państwa projekt dostaliśmy około 16 mln zł.

Dzięki temu do 4 kwietnia 2024 r. wprowadzimy np.:

– e-usługi dla mieszkańców,

– stworzymy aplikację

– „Dostępna przestrzeń miejska”,

– określimy działania miasta na rzecz seniorów,

– przyłączymy do cieplika miejskiego niektóre budynki komunalne,

– wybudujemy kładkę nad kanałem Ulgi,

– stworzymy w Domu Zemełki #InkubatorAktywnościKulturalnej.

W konferencji otwierającej projekt uczestniczyli m.in. Kamil Wieder z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Andrzej Porawski ze Związek Miast Polskich , prezydent Konina Piotr Korytkowski, Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta KoninaKatarzyna Rejniak – koordynatorka projektu oraz konińskie media.

#Konin_ZieloneMiastoEnergii#Innowacje#GeneratorMiejskiejEnergii