Hołd ofiarom stanu wojennego w 40 rocznicę jego wprowadzenia oddali dziś rano m.in. prezydent Konina Piotr Korytkowski, zastępcy prezydenta: Witold Nowak i Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina, poseł Tomasz Piotr Nowak, radni Jakub Eltman, Bartosz Małaczek oraz prezesi spółek miejskich. P

rzed kamieniem „Solidarności” delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. – To już 40 lat.

Czas płynie bardzo szybko, ale my pamiętamy o tym, co się wtedy wydarzyło. Było to brutalne zahamowanie wolności Polaków – mówił pod pomnikiem Piotr Korytkowski.