Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Stare Miasto nad Pową otrzymały 8 kompletów nowych strojów ludowych. Znaczną część środków na zakup strojów pozyskano w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ – projekt: Na odnowę pomysł mamy – na ludowo się zmieniamy”.

Projekt powstał z inicjatywy członków Grupy Odnowy Miejscowości, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańców i organizacji aktywnie działających na terenie miejscowości.

Wkład własny pochodzi w całości z Funduszu Sołeckiego, co potwierdza zainteresowanie mieszkańców realizacją projektu, którego wartość wynosi 8000 zł. Zakupione stroje dla członkiń KGW będą wykorzystywane podczas różnych uroczystości kulturalnych (np. dożynki, dni strażaka, pokazy i warsztaty kulinarne) na terenie nie tylko sołectwa, ale i gminy, powiatu oraz województwa.

Realizacja projektu przyczyniła się do zachowania dziedzictwa kulturowego, budowania tożsamości i integracji lokalnej społeczności oraz szeroką promocję tych walorów. Projekt promuje realizację oddolnych inicjatyw społecznych i współpracę mieszkańców na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej.

Paniom z KGW serdecznie gratulujemy

Gmina Stare Miasto