Dotacje dla 25 klubów sportowych na łączną kwotę 2. 810. 000 zł na szkolenia uzdolnionych sportowo w 2022 r. przyznane.

Przy ocenie wniosków komisja brała pod uwagę: punkty zdobyte w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym udzielenie dotacji, liczbę zawodników ćwiczących w klubie liczbę i poziom sportowy drużyn klubowych biorących udział w rozgrywkach ligowych.

#Konin_ZielonemiastoEnergii I #SportowyKonin I #AktywnyKonin