Cele przedsięwzięcia:

przybliżenie mieszkańcom Konina historii starej części miasta oraz zapoznanie ich z potencjałem Starówki.

partycypacja społeczna, włączenie mieszkańców w działania rewitalizacyje wpłynie na świadomość historyczną koninian i na integrację wielopokoleniową, kulturę i edukację, przyczyni się do identyfikacji i tożsamości lokalnej oraz do budowania lokalnych więzi pomiędzy mieszkańcami.

Przedsięwzięcie poruszać będzie m.in. takie obszary tematyczne:

historia Starówki

zabytki na obszarze rewitalizacji Starówka

wspomnienia mieszkańców związane z życiem Starówki

przedsiębiorczość na Starówce dawniej i teraz

ludzie związani ze Starówką

edukacja i życie kulturalne na Starówce

Starówka w zdjęciach

Konin. Tu płynie energia