PGKiM Sp. z o.o. skończyło 70 lat i to jest niewątpliwie powód do dumy! Ten piękny jubileusz pracownicy oraz zaproszeni goście świętowali w dniu Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Szczególne podziękowania za wkład w realizację zadań na rzecz mieszkańców Konina zostały skierowane do byłych i obecnie zatrudnionych pracowników.

Część artystyczną uświetnił Koniński Teatr Tańca