Przebudowa mostu na Trasie Warszawskiej – na ten cel po raz trzeci chcemy pozyskać pieniądze z Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych.

Dzisiaj złożyliśmy ✒️dwa wnioski:

1️⃣ Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci drogowo-mostowej na terenie Miasta Konina/całkowity koszt 72 miliony zł

2️⃣ Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych w Mieście Konin/całkowity koszt 186 milionów zł

Jak widać zakres wniosków jest szerszy niż sama przebudowa mostu, ale każdy z nich obejmuje modernizację tego strategicznego obiektu. Bez wsparcia z zewnątrz nie będziemy w stanie wykonać tych prac z budżetu miasta.

Czemu most na Trasie Warszawskiej jest tak ważny?

🔵 Leży w ciągu drogi krajowej nr 92.

🔵 Brak przebudowy spowoduje jego całkowite wyłączenie z użytkowania.

🔵 W przypadku czarnego scenariusza, czyli wyłączenia mostu, utrudniony będzie ruch drogami krajowymi i wojewódzkimi nie tylko w obrębie miasta.

🔵 Mostem odbywa się ruch pojazdów z Autostrady A2 do terenów inwestycyjnych Konina.

🔵 Jest to alternatywne połączenie dla autostrady – w sytuacji awaryjnej na A2 może dojść do paraliżu komunikacyjnego na skalę ponadregionalną.

Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina

#Konin_ZieloneMiastoEnergii | #TrasaWarszawska | #Inwestycje