Zbliża się rozstrzygnięcie 20. edycji Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”.

Już po raz dwudziesty prezentujemy znakomitych specjalistów z różnych branż agrobiznesu, którzy zostali nominowani w – organizowanym przez Zarząd Powiatu Konińskiego – Konkursie „Powiatowy Rolnik Roku”.

Konkurs „Powiatowy Rolnik Roku” służy popularyzacji dobrych praktyk rolniczych oraz promocji nowoczesnych rolników z powiatu konińskiego, którzy potrafili dostosować swój warsztat pracy do aktualnych realiów gospodarowania i mogą służyć za wzór do naśladowania dla innych.

Wyboru najlepszych rolników dokonuje – powołana zarządzeniem Starosty Konińskiego – kapituła, która wizytuje gospodarstwa zgłoszone do konkursu przez określone w regulaminie instytucje. Komisja poddaje je obiektywnej i wszechstronnej ocenie oraz kwalifikuje do grupy nominowanych i laureatów.

Do tegorocznej, 20. edycji konkursu zgłoszono 16 gospodarstw reprezentujących różne profile działalności, m.in.: hodowlę bydła mlecznego i opasowego, trzody chlewnej oraz drobiu, produkcję roślin uprawnych, a także sadownictwo i ogrodnictwo.Wyróżnione gospodarstwa spełniają najwyższe standardy organizacji pracy, są ekologiczne i zmechanizowane, osiągają wysoki poziom produkcji i satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne.

Decyzją kapituły pracującej pod kierownictwem Henryka Kryka, członka Zarządu Powiatu Konińskiego, nominacje do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku” otrzymali w tym roku:

Wioleta i Paweł Bacherowie– posiadający nowoczesne gospodarstwo o powierzchni 80 ha w miejscowości Lisiec Mały (gmina Stare Miasto), w którym dominuje wielokierunkowa hodowla zwierząt oraz podporządkowana jej produkcja roślinna. Dzięki środkom z programów unijnych gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy oraz zmodernizowane budynki inwentarsko-składowe.

Katarzyna i Waldemar Budni – prowadzący w miejscowości Ladorudz (gmina Krzymów) 100-hektarowe gospodarstwo, którego głównym kierunkiem produkcji jest bydło opasowe. Nowo wybudowany budynek pozwala na utrzymanie 200 sztuk zwierząt. Gospodarstwo jest całkowicie zmechanizowane, a w budynku inwentarskim posiada monitoring. Zakup będących na jego wyposażeniu maszyn wspierały środki pochodzące z programów unijnych. Państwo Budni, to młodzi gospodarze, którzy stawiają na ekologię i zrównoważony rozwój, z myślą o pozostawieniu kolejnemu pokoleniu gospodarstwa w jak najlepszej kondycji.

Anna i Tomasz Szczepankiewiczowie – właściciele 120-hektarowego gospodarstwa  w miejscowości Myślibórz (gmina Golina) nastawionego na produkcję bydła mlecznego. Aktualnie, stado liczy 120 krów dojnych. W 2020 roku gospodarstwo skorzystało z dofinansowania unijnego, dzięki czemu powstała obora zapewniająca zwierzętom odpowiedni dobrostan. Państwo Szczepankiewiczowie skupiają się na ekologicznym rozwoju gospodarstwa, zachowującym równowagę paszowo-nawozową. Dzięki takim działaniom gospodarstwo jest samowystarczalne.

Paulina i Szymon Jakubowiczowie – prowadzący w miejscowości Świątniki (gmina Rzgów) 30-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji drobiu rzeźnego, którego roczna sprzedaż wynosi 230 tysięcy sztuk. Korzystając z Programu Młody Rolnik państwo Jakubowiczowie wybudowali nowy kurnik i podwoili produkcję. Tucz drobiu prowadzony jest w zmechanizowanych budynkach z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa. Gospodarstwo jest estetyczne, dbające o środowisko, między innymi dzięki instalacji fotowoltaicznej. W bieżącym roku fermie przyznano międzynarodowy certyfikat jakości IKB, świadczący o spełnieniu najwyższych standardów produkcji.

Monika i Piotr Czajczyńscy – posiadający 130-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Łagiewniki (gmina Grodziec), specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego i opasowego oraz produkcji upraw w całości przeznaczonej na zabezpieczenie bazy paszowej dla zwierząt. Po przejęciu gospodarstwa od rodziców, państwo Czajczyńscy sukcesywnie powiększają areał gospodarstwa stawiając na zrównoważony rozwój. Gospodarstwo posiada studnię głębinową oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW. Wybudowana najazdowa waga samochodowa umożliwia określenie wydajności produkcji roślinnej, kontrolowanie ilości kupowanych nawozów, a także sprzedawanych zwierząt i mleka.

Dominika i Michał Gulczyńscy– właściciele 20-hektarowego gospodarstwa w miejscowości Młynek (gmina Sompolno). Jego głównym profilem działalności jest produkcja drzew i krzewów. Rolnicy uczestniczą w krajowych i międzynarodowych wystawach ogrodniczych, a ich rośliny sprzedawane na terenie całej Polski, a także eksportowane do wielu krajów Europy. Na terenie szkółki działa system fotowoltaiczny oraz pompy ciepła. Szkółka jest zautomatyzowana, wyposażona w maszyny szkółkarskie, a także w nowoczesną infrastrukturę. Ciągła chęć rozwoju oraz poszerzania asortymentu sprawia, że szkółka państwa Gulczyńskich regularnie dostarcza innowacyjne, a zarazem zachwycające formy znanych gatunków roślin.

Sylwia i Piotr Tomaszewscy – prowadzący w miejscowości Wierzbinek (gmina Wierzbinek) gospodarstwo o powierzchni 28 hektarów, w którym dominującym kierunkiem produkcji są sady owocowe, w tym przede wszystkim wiśnie. Gospodarstwo wyposażone jest w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła, na jego terenie znajdują się też dwa zbiorniki wodne tworzące swoisty mikroklimat. W gospodarstwie przestrzega się zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Gospodarstwo wyróżnia się wyróżnia się nowoczesną funkcjonalną zabudową i estetyką. Poza działalnością rolniczą państwo Tomaszewscy prowadzą sprzedaż hurtową przypraw, a pan Piotr hobbystycznie hoduje pszczoły.

Magdalena i Adam Giszterowie– właściciele 31-hektarowego gospodarstwa w miejscowości Ostrowąż (gmina Ślesin) nastawionego na produkcję mieszaną. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, a prowadzona w nim produkcja odbywa się z zachowaniem zasad dbałości o środowisko naturalne, higienę i bezpieczeństwo. Uwagę przykuwają, różnorodna roślinność i rzadko spotykane kwiaty i krzewy znajdujące się w otoczeniu domu, a także konie arabskie hodowane przez właściciela hobbystycznie.

Bogumiła i Ireneusz Łaźni – posiadający 33-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Grochowy (gmina Rychwał), specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego oraz rzeźnego Aktualnie stado liczy 35 krów dojnych i 25 sztuk opasów. Rolnicy osiągają sprzedaż mleka na poziomie 400 tysięcy litrów rocznie. W gospodarstwie uprawiane są także: kukurydza, lucerna i trawy z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt oraz zboża. Gospodarstwo jest całkowicie zmechanizowane z zachowaniem zwykłej dobrej praktyki rolniczej.

Mariola i Sławomir Pawlakowie– prowadzący 28-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Kolebki (gmina Ślesin) nastawione na produkcję mieszaną, której podporządkowana jest produkcja roślinna. W gospodarstwie znajduje się bogato wyposażony park maszynowy, który dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym jest cały czas poszerzany. Państwo Pawlakowie stawiają na ekologię, o czym m.in. świadczy wykorzystywanie w gospodarstwie instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła.

Kto w tym roku dołączy do grona laureatów Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”? Nazwiska zdobywców prestiżowego tytułu oraz statuetki „Żniwiarza” poznamy 21 sierpnia podczas Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek w Rychwale.

Marta J. Bagrowska

Powiatowy rzecznik prasowy