Habemus działki, czyli jak przedwojenne władze Konina z Kościołem się wymieniali.

W dniu 28 b.m. na posiedzeniu rady miejskiej został wybrany na miejsce opuszczającego Konin burmistrza Żmigrodzkiego, obywatel naszego miasta p. L.Ganowicz.

Już jako wiceburmistrz zabrał się energicznie do budowy gmachu na byłej organistówce (obok kościoła ewangelickiego), co świadczy o pięknych jego zamiarach. Gmach ten na szkołę powszechną na razie dla dzieci z Kolskiego i Zagórowskiego przedmieścia jest projektowany na 12 ubikacji, pomieści więc pokaźną liczbę dzieci.

Za plac pod tą szkołę miasto oddaje na własność parafji katolickiej, gmach za kościołem farnym, w którym szkoła elementarna mieściła się od roku 1846.

Głos Koniński nr 10 Sobota 8 marca 1924 roku