Czy słusznie piszemy, że to Niesłusz ? Cały czas ,myśleliśmy, że budynku mieszkalne w Niesłuszu przy drodze powstały w okresie wojennym jako sypialnia dla pracowników brykietowni, ale czy mieliśmy rację ?

Fot. Archiwum Państwowe w Poznaniu