Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. informuje, że od piątku 7 października 2022 roku autobusy linii 55 i 65 w kierunku Janów/Jóźwin będą kończyły/rozpoczynały wszystkie kursy na przystanku „Elektrownia Pątnów”.

Jak nas dziś poinformował wykonawca budowy drogi gminnej nr 464670P Kamienica-Jóźwin, w okresie od 07.10.2022 do około 21.10.2022 będzie ona całkowicie zamknięta dla ruchu w miejscowości Kamienica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3223P do ronda w kierunku ul. Janowskiej. Uniemożliwia to jakikolwiek ruch autobusów komunikacji miejskiej w tym rejonie, a w związku z brakiem możliwości zorganizowania objazdów, przystanki: „Janów”, „Jóźwin pętla”, „Jóźwin”, „Kamienica I”, „Kamienica II”, „Kamienica-skrzyżowanie” nie będą obsługiwane.

Pasażerowie z ul. Janowskiej oraz miejscowości Jóźwin i Kamienica proszeni są o korzystanie z przystanku „Elektrownia Pątnów”.

MZK Konin