Za ,,Harmonijne powiązanie funkcji z pierwotnym charakterem wnętrza dawnej synagogi w Sompolnie i zachowanie wysokich standardów prac konserwatorskich,, 📚❤️ wyróżnienie „Zabytek zadbany” odebrała Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie Katarzyna Janicka.

Konkurs „Zabytek zadbany” jest organizowany od 1975 roku. Jego celem jest promocja odpowiedniej opieki nad zabytkami poprzez wzorowo prowadzone prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Laureaci konkursu otrzymali tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów, oraz dyplom. Ponadto nagrodzone zabytki będą prezentowane w wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.