Konin stał się oficjalnie miastem kandydującym do tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom nadawanego przez UNICEF Polska.

Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina oraz Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska podpisali dzisiaj porozumienie, na mocy którego Miasto staje się uczestnikiem programu „Miasto Przyjazne Dzieciom”. 👦👩

Podpisanie porozumienia miało miejsce tuż po tym jak prezydent Konina wydał zarządzenie o wdrożeniu do użytku „Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021-2022 z perspektywą na lata 2023-2024”.

Oba wydarzenia zbiegły się w czasie z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka obchodzonymi 20 listopada w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. 🙋‍♀️