Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur do nagrody za działalność mającą znaczący wpływ na rozwój i promocję powiatu konińskiego. Nagrody przyznane zostaną w czterech dziedzinach: „Gospodarka”, „Kultura”, „Sport i Turystyka” oraz „Działalność społeczna” i tradycyjnie zostaną wręczone podczas Gali Powiatu Konińskiego.

Zgłoszenia do nagrody należy składać na wniosku do Starostwa Powiatowego w Koninie w terminie  do 2 grudnia 2022 r. Poniżej zamieszczamy druk wniosku wraz z Regulaminem przyznawania nagrody. Wnioski złożone po terminie, bądź nie spełniające wymagań formalnych zapisanych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.

https://powiat.konin.pl/aktualnosci/nagroda-za-dzialalnosc-na-rzecz-rozwoju-powiatu-koninskiego-18