Powrót zimy ponownie stwarza zagrożenie dla osób bezdomnych i tych wymagających pomocy. Minusowe temperatury są ogromnym niebezpieczeństwem dla osób bez stałego miejsca zamieszkania.

Nasi dzielnicowi regularnie sprawdzają miejsca gdzie przebywać mogą osoby bezdomne. Tak samo było i dzisiaj. Jednak w dalszym ciągu musimy prosić naszych mieszkańców o pomoc w zgłaszaniu oraz informowaniu nas o miejscach i osobach w potrzebie.

KMP Konin