Obok konińskiej synagogi przy ulicy Mickiewicza, noszącej dawniej nazwę Bóżnicza, stał drugi ważny dla społeczności żydowskiej budynek. Był nim nim bet ha-midrasz, w którym mieściły się szkoła talmudyczna, łaźnia rytualna, biuro gminy żydowskiej, domy modlitw „Chewra Szas” i „Bikur Chocim” oraz mieszkanie służbowe dozorcy.

Budynek w stylu gotycko-orientalnym powstał z fundacji Zalmana Zandera około 1880 r. Rolę centrum życia gminy żydowskiej pełnił do 1939 r. Okupujący Konin hitlerowcy urządzili tu magazyny, w znacznej mierze dewastując budynek. Nie lepszy okres bet ha-midrasz przechodził w czasach PRL-u, kiedy nadal był zwykłym magazynem. Dopiero w latach 70. po remoncie umieszczono w nim siedzibę główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. 

Dlaczego taki tytuł dzisiejszego wpisu ?

Fotografia z kolekcji Piotra Pęcherskiego

Polska Niezwykła